Kolej na kolej

Strona główna » Posty oznaczone 'Kraków'

Archiwa tagu: Kraków

Przystanek do przebudowy po 13 latach

Przystanek Kraków Business Park na linii Kraków – Katowice otwarto z wielką pompą w 2007 roku. W 2020 zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg jego przebudowę. I nie chodzi tu o przemalowanie, czy załatanie dziur w peronach, tylko o ponad półroczną inwestycję za 13,7 mln zł.

zdjęcie: Altoshipper CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

Głównym celem przebudowy jest dostosowanie peronów i ich wyposażenia do standardów, obowiązujących na sieci kolejowej PKP PLK, a których nie spełnia ten zaledwie trzynastoletni przystanek. Chodzi miedzy innymi o podwyższenie peronów do 760 mm, tak jak wszystkie inne na trasie Jaworzno Szczakowa – Kraków. Obecnie Kraków Business Park to jedyny przystanek z peronem o wysokości 550 mm.

Ta zmiana, plus budowa dwóch pochylni z peronów ułatwi życie podróżnym o ograniczonych możliwościach poruszania się. Dla niewidomych zamontowane zostaną ścieżki naprowadzające m.in. w wyremontowanym przejściu podziemnym. A dla cyklistów przewidziano stojaki rowerowe.

Rozpoczęcie prac zaplanowane jest na drugi kwartał 2021 roku, a zakończenie – na koniec 2021.

Wszystko to jest bardzo piękne i pożyteczne, tylko dlaczego nie zrobiono tego wcześniej? Modernizacja trasy Katowice -Kraków ciągnie się z dziesięć lat, przez kilka lat pociągi jeździły po jednym torze, i była to świetna okazja by przebudowywać perony. Skądinąd historia tej modernizacji to temat na osobny post….

Pociągiem do Myślenic?

Myślenice to jedyne duże miasto (18 tysięcy mieszkańców) w okolicach Krakowa (odległość 30 km) bez dostępu do kolei. W przyszłości może się to zmienić.

W lutym 2019 podpisano umowę o wartości prawie pół miliona złotych na opracowanie koncepcji z elementami studium wykonalności dla nowej linii kolejowej Kraków – Myślenice. To zadanie zostało zakończone.

Projektanci z firmy International Management Services Sp z o.o. opracowali dwa warianty koncepcji przebiegu trasy kolejowej, pierwszy zakłada poprowadzenie linii blisko obecnej zabudowy, natomiast drugi przewiduje wykorzystanie terenów dotychczas niezabudowanych. Do tego są proponowane cztery warianty lokalizacji końcowej stacji w Myślenicach.

projektowane warianty linii kolejowej Kraków-Myślenice

Autorzy projektu przewidują, że czas przejazdu na trasie Myślenice – Kraków Główny wyniesie od 40 do 45 minut. Po otwarciu linii kolejowej nastąpi uruchomienie autobusowych linii dowozowych, być może bezpłatnych, do stacji w gminach Myślenice, Świątniki Górne i Siepraw.

Szacuje się, że nawet 50% obecnych użytkowników samochodów będzie mogło skorzystać z nowej oferty kolejowej, co pozwoli na zmniejszenie zatłoczenia „Zakopianki” o nawet ok. 30%. Między Krakowem a Myślenicami ta droga jest dwujezdniowa, co nie oznacza że nie jest zatłoczona.

Projekt jest na razie w fazie wstępnych analiz popytu na planowaną usługę oraz badania zasadniczych uwarunkowań co do infrastruktury i na tym etapie nie zostanie podjęta decyzja o lokalizacji linii kolejowej. Prezentowane warianty przebiegu linii i lokalizacji przystanków służą ilustracji założeń projektu oraz pozwalają na określenie szacunkowych kosztów.

Gdy te koszty będą znane, samorządy zaangażowane w projekt zamierzają ubiegać się o uzyskanie wsparcia na realizację projektu ze środków Unii Europejskiej lub budżetu centralnego np. w ramach rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej, tzw. „Kolej +”.

grafika: IMS Sp z o.o

%d blogerów lubi to: